Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Ѓорѓевиќ Биљана

Медицинска Сестра по Општа Медицина

Ѓорѓевиќ Биљана е Mедицинска сестра по Општа медицина во „ПЗУ Поликлиника Зегин Медика“. Во средниот медицински кадар на поликлиниката е од 2018 година. Во нејзиното работно искуство пред вработувањето во Зегин Медика се вбројува работа како медицинска сестра во приватна Поликлиника, од 2011 до 2018 година.

Средното стручно образование го има завршено за струка Медицинска сестра, 2008 година во Куманово.