Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Михајловска Билјана

Медицинска Сестра по Медицина на Труд

Михајловска Билјана е Медицинска сестра по Медицина на труд во „ПЗУ Поликлиника Зегин Медика“. Во средниот медицински кадар на поликлиниката е од 2018 година. Низ нејзиното работно искуство има поминато години во врвни медицински установи. Таква е „ПЗУ Нерези Медика“ каде што има работено од 2007 до 2008 година. Исто така, меѓу нив се вбројува и „ПЗУ Мала Богородица“ каде што има работено од 2007 до 2008 година. Потоа, во 2010 година, со искуството продолжува во „КБС Аџибадем Систина“, каде што работи до 2017 година. Се до пред вработувањето во Зегин Медика, една цела година претходно, од 2017 до 2018 година работи во „Ре-Медика“.

Образованието на Михајловска е официјализирано со завршување Висока Медицинска Школа, 2006 година во Битола.

Значајно признание во образиванието на Михајловска Билјана е обуката и сертификат за работа со ласери во Истанбул, 2013 година.