Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Илоска Црничиќ Aна

Биохемичар во Биохемиска Лабораторија

Илоска Црничиќ Aна е медицински лаборант во биохемиската лабораторија на „ПЗУ Поликлиника Зегин Медика“. Во стручниот кадар на поликлиниката е од 2019 година. Низ дотогашното работно искуство има работено на неколку работни места. Од 2014 до 2017 година има работено во „Мастербет ДООЕЛ“ во Скопје. Потоа од 2017 до 2018 година, работното искуство го има надоградувано во „Са-Љу ДООЕЛ“. Малку подоцна, исто во 2018 година се вработува во „Интелком“ во Скопје.

Илоска своето високо образование го има завршено на Природно-математички Факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.