Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Репаративна и регенеративна стоматологија

Динамичниот живот, стресот, промените на  навиките во исхраната влијаат на нашето здравје. Прематурниот губиток на заби и парадонтопатијата, сеуште се најголемите предизвициво стоматологијата. Благодарение на технолошкиот напредок, унапредување на биоградивните материјали и усовршвањето на хирушките техники со минимално инвазивен пристап во огромен процент на сработени случаи успешно се рехабилитира недостатокот кај пациентите. Дополнителен притисок се строгите естетски критериуми наметнати во јавноста, барањата и очекувањата на пациентот понекогаш не соодвестуваат со реалниот проблем, затоа покрај добро пренесената информација многу поважна е и навремената интервенција за да се преброди еден проблем. Една добра конципирана стоматолошка пракса се артикулира преку терминот забна нега или dental care. Следствено по мене една правилно поставена хирушки ориентирана стоматолошка пракса треба да се артикулира преку терминот нега за ткивата или  tissue care. Водејки подеднакво грижа за цврстите и меките ткива hard and soft tissue. Секое време си има свои златни стандарди. Во репаративната хирургија денес апсолутен хит во светот е β-tcp коската или популарно керамичка коска представена кај нас преку производот Cerasorb-M. Tоа е носач на коскено ткиво кое по хемики состав е идентичен со природната коска. Кога ке се вгради во коскениот дефект ја има истата биодинамика со природната коска што во клиничка слика постоперативно се одликува со зараснување скоро без оток и болка.Изостанува токсична реакција црвенило, толина и притисок врз ткивата кои барат силна и долготрајна антибиотска терапија, што е карактеристика на коската од животинско потекло. Благодарение на овие својства и караткеристики на остеокондуктивност, ресорптивност, порозност за многу пократок период добиваме комплетна регенерација на коска и замена на коскениот носач со регенерирана коска. Колагената коска FOAM која претставува колаген коскен блок едно од најпријатните изненадувања за мене.Неизмивањето на коска од дефектот каде што се аугментира и обезбедувањето  на волумен се двете најавжни карактеристики на FOAM.Сунѓер коската или FOAM е лесно адптирана и употреблива во хирушки и пародонтолошки интервенции на минимално инвазивен начин.  Промената на парадигми –до пред појавата на FOAM коската апсолутна парадигма беше дека е невозможно да се аугуметира коска во ситуација на перфорирана шнајдерова (синус) мембрана. Со FOAM – от директно се затвара дефектот во исто време штитејки ја внатрешноста на синусот од надворешна контамитација и истовремено поправајки го коскениот дефект под него. ИМПРЕСИВНО!!  Покрај колаген коската представена во сунѓер форма генијална е појавата на Cerasorb– паста коската.Овој носач на коскено ткиво е во комбинација на β-tcp коска и хијалурон. Пастата носач на коскено ткиво е со високи и антиинфламаторни својства, се употребува на минимално инвазивен начин за репарирање во инфламирана средина. Од лично искуство затворен синус лифт со паста представува генијална минимум инвазивна интервенција со која за дваестина минути се подигнува сунусната слузница  и се поставува имплант и секако постоперативно е без оток и болка. CURASAN  регенеративната програма со овие производи има обезбедено носач на коскено ткиво за сите индикации, направени на минимално инвазивен начин.

Сега веќе кога сме ги поправиле дефектите и сме ја регенерирале коската на овој стабилен темел треба да поставиме импланти кои ке бидат долгогдишен носач на фиксни и мобини протетски реставрации. Има многу имплантолошки системи со креативни концепт решенија и кое и да го одберете нема да згрешите доколку се испочитуваат биолошките принципи и се спроведе протоколот на производителот. Еден добар имплантолошки систем треба да биде со повеќе форми и големини на импланти, со повеќе решенија за протетска изработка, постојано да ги обновува новитетите во имплантологијата и да има софтвер  или своја програма за 3D навигирано имплантирање. Јас мојата доверба од 2005 година ја дадов на  IMPLA  системот на SHUTZ DENTAL GROUP. Овој систем е лесен и едноставен за работа, а тоа го прави генијален. Низ годините оваа програма овозможува  и усовршување на импланолошки техники во светски центри. Еден од нив  е реномираниот институт за анатомија – CHARLITE  во Берлин кад што може да се практикуват техники и решенија на конкретни ситуации.Поважно од се во имплатологијата е покрај поставеноста на докторот да се инфрмира и правилно постави пациентот. Поради штетните навики цигарите, алкохол, нехигиената,  пациентот ги изгубил забите, тој доага кај стоматологот спремен да плати голема сума на пари да го поправи недостатокот на заби но воопшто не е спремен да ги елиминира навиките кои довеле до губиток на заби, така проблем може да се појави. Губитокот на импланти кај непушач е помал од 2% ,кај пушач шансата да се компромитира остеоинергирањето е поголема, до 30% одговорноста е двонасочна.  Грижата за меките ткива или пародонолошката хирургија е како атлетика во спортот, кралицата на спортовите, така оваа софитицирана хирушка нега представува група во естетската рехабилитација над сите коскени дефекти и имплантолошки решенија. Благодарение  на довербата  во мене на мојот ментор Проф.Д-р Маја Пандилова успеавме и сеуште се трудиме да се справиме со повеќе мекоткивни и комбинирано гингивално-коскени проблеми употребувајки ја новата CURASAN регенеративна програма во комбинација на PRP и PRF (збогатена плазма и фибрин) замени од крвта на пациентот.

Сеопфаниот пристап,добра информираност на пациентот,навремената интервенција,технологијата како сојузник и минимално инвазивната поставеност се одличен SET UP за секој проблем да најдеме решение.