Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Д-р Десовска Геговска Евросима

Доктор Специјалист по Медицина на Труд
профил

Д-р Башуровска Маринческа Наташа

Доктор Специјалист по Интерна Медицина
профил

Д-р Вуковиќ Лидија

Доктор по Општа Медицина
профил

Д-р Димитриеска Маја

Доктор по Општа Медицина
профил

Сребреноски Мирослав

Психолог
профил

Илоска Црничиќ Aна

Биохемичар во Биохемиска Лабораторија
профил

Иванова Билјана

Биохемичар во Биохемиска Лабораторија
профил