Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Д-р Лидија Вуковиќ

Доктор по Општа Медицина
профил

Д-р Аница Димеска

Д-р. Специјалист по Медицина на туд
профил

Д-р Вељо Калајџиски

Доктор по медицина на труд
профил

Мартин Алоски

Дипломиран молекуларен биолог
профил

Д-р Маја Милованчевска Поповска

Доктор по Интерна Медицина
профил

Елена Павловски

Психолог
профил

Д-р. Софија Манева

Доктор по Медицина на Труд
профил

Бранка Аксиќ

Психолог
профил