Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Павловски Елена

Медицинска Сестра на пункт

Павловски Елена е медицинска сестра на пункт во „ПЗУ Поликлиника Зегин Медика“. Во средниот медицински кадар на поликлиниката е од 2018 година. Во нејзиното работно искуство, од 2015 до 2018 година се вбројува работа како медицинска сестра во приватна поликлиника.

Средното стручно образование го има завршено во 2007 година по струка „Медицинска сестра“. Потоа има завршено дипломски студии, како дипломиран психолог во 2011 година на Филозофски Факултет, при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Павловски Елена има поминато и дополнителна едукација во 2010 година, наречена „Обука за Гешталд терапија“.