Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

ШТО Е БИОРЕЗОНАНТНА МЕТОДА

Биорезонантна терапија (БРТ) е корекција на функциите на телото под влијание на електромагнетни осцилации на строго одредени параметри, одговарајќи на одреден фреквентен спектар на акустични бранови.Може да влијае на клеточно ниво, како и на ниво на орган, систем на органи и цело тело. Главната идеја за примена на резонанца во медицината е дека со правилен избор на фреквенција и форма на медицинско (електромагнетско) влијание можно е да се засили нормалната (физиолошка) и да се намали патолошката осцилација на човечкото тело. Значи, влијанието на биорезонансот може да биде насочено како за неутрализација на патолошките, така и за враќање на физиолошките осцилации, нарушени при патолошки осцилации. Долгорочното искуство во работата на Центарот "IMEDIS" во соработка со многу лекари и поликлиники, покажало дека употребата на биорезонантната терапија кај одредени нозолошки форми е 3-4 пати поевтин отколку со обични средства, особено во случаите кога традиционалните лековити средства не се ефикасни или не може да се применат.

Работно време
Понеделник - Петок
08:00 - 16:00