Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

НАСКОРО ВО ПОЛИКЛИНИКАТА ЗЕГИН - МЕДИКА ПРИСТИГНУВА

АПАРАТОТ "IMEDIS-EXPERT" (4-ТА ГЕНЕРАЦИЈА)
Апаратот "IMEDIS-EXPERT" е наменет за:
 • сегментална биоелектрична функционална дијагностика од биолошки активни зони
 • Електропунктна дијагностика од биолошки активни точки
 • Тест за вегетативна резонанца "IMEDIS TEST"
 • Напреден тест за вегетативна резонанса
 • Електропроцесна терапија;
 • адаптивна биорезонантна терапија
 • електро- магнетна и колор-терапија;
 • модулирана color- , инфрацрвена (IR) и ултравиолетова (УВ) терапија;
 • медицинско тестирање
 • врши тематска, синдромска, нозолошка и локална (одредување на степен на искривување на 'рбетниот столб, синусите, забите) дијагностика.
 • Примената на специјални препарати овозможува да се одреди биолошката возраст, електромагнетни и радиоактивни стресови, алергиски стрес, нарушување на ацидо-базен статус, инсуфициенција на витамини и минерали во телото итн.
 • Дијагностиката на сегментите е наменета за мерење на електрични параметри на сегментите на телото (лева рака - лева нога, лева рака – глава лево, глава лево – глава десно, глава десно - десна рака, десна рака - десна нога, десна нога - лева нога, десна рака - лева рака), меѓусебно поврзани со внатрешните органи и ткива. Интегрални критериуми се користат за анализа на резултатите што овозможува да се оцени состојбата на организмот воопшто со одредување на степен на стрес-реакција, тип на неспецифична реактивност на организмот, општ тонус на вегетативниот нервен систем и тн.

Вградениот селектор за електронска медицина на апаратот содржи повеќе од шеесет илјади предмети на електронски аналози на хомеопатски препарати, органопрепарати, нозоди и алергени.

Апаратот обезбедува колор-графичка и звучна индикација за пребарување и мерење на параметрите на BAP.

ГЛАВНИ ПРЕДНОСТИ НА УПОТРЕБА
 • Индивидуализација на терапијата за секој конкретен пациент поединечно
 • Реализација на брза, неинвазивна функционална дијагностика, откривајќи внатрешни интерконекции помеѓу болестите на органите и системите на организмот
 • Зголемување на ефикасноста во третманот на тешките и запоставени заболувања со влијание врз главната причина за болеста
 • Зголемување на неспецифичната отпорност на организмот од влијание на патогени фактори: инфективни, физички, хемиски
 • Третман на широк спектар на болести
 • Нема странични или негативни ефекти