Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Трајкова Леонора

Медицинска Сестра
профил

Ѓорѓевиќ Биљана

Медицинска Сестра по Општа Медицина
профил

Арбелска Рафајловска Тања

Медицинска Сестра по Медицина на Труд
профил

Павловски Елена

Медицинска сестра на пункт
профил

Ѓорѓевска Валентина

Хигиеничар
профил