Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Во делот на општа медицина пациентите можат да се добијат софистицирани медицински услуги и одговори на бројни здравствени прашања. Докторот по општа медицина во Зегин Медика се грижи за да ја координира вашата нега и медицинска грижа колку и да е потребно преку принципот ,, frendly day-to-day care’’ обезбеден со персоналниот модел за секој пациент поединечно.

Здравствена заштита со лекари од општа пракса –  (со склучен договор со ФЗО)

Матичниот лекар во Зегин Медика секогаш ги става пациентите на прво место со сеопфатна и ,, evidence-based’’медицина. Тој модел на работа професионално е поддржан од страна на квалификуван медицински тим.

Дијагностичките услуги , матичниот лекар и постоењето на Зегин Аптека под ист покрив , достапни 24-часа, имаат единствена цел- да се збрза и комплетира процесот на вашето лекување.

Нашиот лекар има повеќе од 26 години искуство во здравствената заштита и е високо квалификувана за вашето лекување. Матичниот лекар во Зегин Медика се грижи за да ја координира вашата нега и медицинска грижа колку и да е потребно преку принципот ,, frendly day-to-day care’’ обезбеден со персоналниот модел за секој пациент поединечно.

Работно време
Понеделник - Петок
09:00 - 17:00
Закажете термин