Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Schiller Holters

Анализа на Зегин Интермедика за предностите на холтерите за ЕКГ и притисок
Холтер за ЕКГ - Schiller medilog FD 12plus
 • Pure EKG technology - дава попречистен приказ на ЕКГ-то (без дополнителни артефакти или промени на ЕКГ предизвикани од движење)
 • Препознавање на Р бран - лесно препознавање на атријална фибрилација
 • Детекција на апнеја
 • Анализа на варијабилноста на срцевата фреквенција и „Fire of life”- анализа на нивото на активност во текот на 24 часа, квлитетот на сон и нивото на стрес
 • Анализа на движење-препознава кога пациенот е во мирување или е активен
 • ST/QT/Пејсмејкер анализа-анализи на одделните делови на ЕКГ приказот потребни на лекарот за поставување на точна дијагноза
 • Декеција на QRS комплекс-нализи на одделните делови на ЕКГ приказот потребни на лекарот за поставување на точна дијагноза
 • Опција за 24 до 72 часовно мониторирање
 • Водоотпорен апарат
Холтер за притисок - Schiller BR-102 plus
 • Прецизно мерење на притисок со аускултаторна и осцилометриска метода
 • Клинички одобрено и ги исполнува сите четири интернационални стандарди за холтери за притисок
 • Оптимален комфорт н пациенот за поточно мерење - детекција на движење (се намалува ризикот од неточно мерење)
 • Вградена пумпа за притисок
 • Прецизна интерпретација на статистичките резултати