Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Услугите од одделот по Медицина на Труд обезбедуваат сеопфатна ефикасна програма за здравствено менаџирање за компании од било која големина (големи и мали).

Нашиот високо професионален тим ќе соработува со вас преку програмата и услугите на одделот по Медицина на Труд кои се дизајнирани да им помогнат на работодавачите и на вработените, во соогласност со специфичните индустриски и бизнис потреби, при остварување на законски одредените здравствени програми:

  • Систематски и Периодични здравствени прегледи на вашите вработени (Овие прегледи вклучуваат клинички преглед од специјалистот по медицина на труд, лабораториски стандард, радиографија, психолошка обработка, ЕКГ, аудиометрија, спирометрија, ехо-дијагностика, консултации со останати доктори специјалисти.)
  • Лекарски Уверенија за Вработување
  • Лекарски Уверенија за во суд и за во странство
  • Учество во Елаборат за Проценка на Ризик на Работно место
  • Управување со ризик факторите
  • Задржување на вашите вработени здрави , безбедни и продуктивни

Нашата клиника исто така располага со центар за едукација во склоп на одделот по Медицина на Труд – програма која има за цел да ги информира и запознава вашите вработени во врска со опасностите и штетностите и безбедноста на работното место и за круцијалното значење и прифаќање на заштитните средства при работа.Нашата  ,, back- to work’’ филозофија ја оптимизира грижата за пациентот и неговата продуктивност.

Работно време
Понеделник - Петок
07:30 - 15:30
Закажете термин