Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Ултразвучна дензитометрија е испитување на коскената густина на две одделни регии, пример подлактица и подколеница.

Со многу последователни мерења се добива краен графикон кој ја покажува средната вредност на Т-скорот. Т-скор е основниот маркер за утврдување на остеопороза. Доклоку е со вредност поголема од – нормална густина на коските. Вредност -1 до – 2.3 значи остеопенија, и вредност поголема од 2.4 – остеопороза.

На нашиот апарат Sunlight има опција и за определување на ризик на појава на скршеници во наредните 10 години на испитуваната регија.

Sunlight