Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Арбелска Рафајловска Тања

Медицинска Сестра по Медицина на Труд

Арбелска Рафајловска Тања е Медицинска сестра по Медицина на труд во „ПЗУ Поликлиника Зегин Медика“. Во средниот медицински кадар на поликлиниката е од 2018 година. Во нејзиното работно искуство, се вбројуваат значајни медицински установи од каде што ја збогатува својата кариера. Така од 2012 до 2014 година работи како Медицинска сестра во „ПЗУ Skopje Polyclinic“. Потоа, за иста работна позиција работи во приватна Поликлиника, од 2014 до 2016 година.

До вработувањето во Зегин Медика, претходните две години, од 2016 до 2018 има работено како Асистент во продажба во Prima Optica.

Средното стручно образование го има завршено 2002 година во Скопје, под струката медицинска сестра.

Арбелска Рафајловска Тања, својата едукација ја има збогатгено и со обука во 2017 година, наречена Ceizz стакла.