Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Николовска Рената

Медицинска Сестра по Медицина на Труд

Николовска Рената е Медицинска сестра по Медицина на труд во „ПЗУ Поликлиника Зегин Медика“. Во средниот медицински кадар на поликлиниката е од 2010 година.

Средното стручно образование го има завршено 1995 година во Тетово, со струка Медицинска сестра.