Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Иванова Билјана

Биохемичар во Биохемиска Лабораторија

Иванова Билјана е медицински лаборант во биохемиската лабораторија на „ПЗУ Поликлиника Зегин Медика“. Во стручниот кадар на поликлиниката е од 2018 година. Низ годините, има изградено долгогодишна кариера од 1998 до 2018 година во специјалистичката ординација по интерна медицина и кардиологија „Атик - Кор“ во Скопје.

Иванова, својата стручна спремност ја има официјализирано со магистерските студии по биолошки науки на природно-математичкиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.