Лекар на Вашето семејство

Бул. Партизански Одреди 25-1/1

+38923125299

Сребреноски Мирослав

Психолог

Сребреноски Мирослав е психолог во во „ПЗУ Поликлиника Зегин Медика“. Во стручниот кадар на поликлиниката е од 2016 година. Низ дотогашното работно искуство, од 2015 до 2016 има работено во бегалскиот камп “Винојуг“ во Гевгелија. Таквиот ангажман бил дел од проект на невладината организација “Отворена Порта“.

Своето образование го има завршено во 2009 година како дипломиран психолог на Филозофски Факултет, при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје.

Сребреноски низ своето образование има стекнато значајни сертификати. Некои од нив се „Мирно разрешување на конфликти“, 2004 во Скопје. Од останатите сертификати од работилници во Скопје се „Примена на Роршах-ова метода“ во 2012 година.